بایگانی برچسب برای: جنسیت،تعارض های درونی،ترانس سکشوال

درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به ملال جنسیتى

/
ملاکهای 5-DSM برای ملال جنسیتی در نوجوانان و بزرگسالان: الف. ناهمخوانی م…