جذابیت جسمانی

هر یک از ما از بچگی یاد گرفته ایم که در مورد کتابها از روی جلدشان قضاوت نکنیم و اینکه «زیبایی در سیرت است که در صورت» و «زیبا آن است که زیبا عمل کند با وجود این، به کرات دیده شده که مردم به جذاب ترین فرد به بیشترین احتمال پاسخ مثبت و به غیر جذاب ترین افراد بیش از همه پاسخ منفی از این رو، یک عامل فراگیر که پاسخهای اولیه فرد را به دیگران تحت تاثیر قرار می دهد جذابیت جسمانی است.
پژوهش های انجام شده در جهان واقعی و هم در تحقیقات آزمایشگاهی، ظاهر جسمانی، بسیاری از انواع ارزشیابی های میان فردی را تعیین می کند، حتی بی گناهی یا گناهکار بودن او را در دادگاه ها. مردم حتی به نوزادان جذاب به صورت مثبت تری پاسخ میدهند تا به نوزادان غیر جذاب . ظاهر افراد نقشی اساسی در انتخاب جفت بازی می کند یکی از دلایلی که ما بر ظاهر تأکید داریم این است که تصوراتی قالبی درباره اینکه مردم چگونه به نظر می آیند داریم پیش از آنکه جلوتر برویم .بیشتر مردم گرایش دارند باور کنند که مردان و زنان جذاب متعادل ،تر جالب تر اختصاصی مستقل ،تر مسلط تر مهیج تر سکسی تر سازگارتر از نظر اجتماعی موفق تر و مردانه تر (در مورد مردان)
و زنانه تر ( در مورد زنان) هستند تا افراد غیر جذاب . در ،مجموع ،،چنانکه روان شناسان اجتماعی از بیش از سه دهه قبل ارایه سند کردم انده بیشتر مردم فرض می کنند که «هر چه زیباست خوب هم هست علی رغم اثرات نیرومند ،جذابیت مردم در برآورد اینکه تصور دیگران از آنها چگونه است زیاد دقت ندارند به نظر میرسد که موضوع ظاهر برای زنها حادتر از مردهاست . بعضی از اعضای هر دو جنس دچار اضطراب ظاهر هستند – یعنی نگرانی بیجا و بی مورد نسبت اینکه چگونه به نظر می رسند. آنهایی که دارای بیشترین اضطراب هستند یا موادی از آزمون از قبیل احساس میکنم که بیشتر دوستانم از نظر ظاهری جذاب تر از من هستند» موافق و با موادی از قبیل من از تماشای خودم در آینه لذت میبرم مخالف هستند . احتمالاً جای تعجب نیست که وقتی زنان آگهی های بازرگانی مربوط به آراستن ظاهر را در تلویزیون می بینند، به اینکه خودشان چگونه به نظر میآیند فکر کرده و نسبت به خودشان احساس خشم و نارضایتی داشته باشند .مقایسه بین خود و زنهای آگهی ها میتواند منفی ترین اثر را داشته باشد. و هر چند تحقیقات بین فرهنگی نشان میدهد که تصورات قالبی مثبت درباره جذاب ،بودن جهانی و همگانی است، ولی محتوای ویژه تصورات قالبی بستگی به ویژگیهایی دارد که بیشترین ارزشمندی را در هر فرهنگ دارند در یک فرهنگ جمع گرا مانند کره، فرض بر این است ای جذابیت با درست کاری و دلسوزی برای دیگران همراه است، اما این صفات در بین تصورات قالبی که در میان آمریکای شمالی های فردگرا معمول است دیده نمی شود . علی رغم پذیرش گسترده جذابیت به عنوان یک قرینه مهم برای شخصیت و منش، بیشتر تصورات قالبی مربوط به خصوصیات ظاهری که به گستردگی مورد قبول است نادرست هستند . و توجه داشته باشید که افراد فوق العاده شرور (از قبیل پسران صدام حسین میتوانند خوش چهره باشند و بسیاری از کسانی که شبیه ستاره های سینما نیستند . هوش جالب مهربان و خوش محضر هستند گرچه تصورات قالبی درباره افراد جذاب اغلب نامعتبر است ولی جذابیت معمولاً با محبوبیت مهارت های روابط متقابل خوب، و غرت نفس بالا همراه است. فایتر، ولسیک و فوجیدا، ۱۱۹۹۵ جانستون، فریم، و یومان. ۱۹۹۲) یک دلیل احتمالی برای این ارتباط بین شکل ظاهری و مهارتهای اجتماعی و نظایر آن این است که افراد بسیار جذاب زندگی خود را در مورد محبت بودن افراد دیگر که به ظاهر آنها پاسخ می داده اند، گذرانده اند و کسانی که برای دیگران بسیار جذاب هستند، آگاهند که زیبا یا خوش تیپ هستند به عبارت دیگر، ظاهر افراد مهارتهای اجتماعی و عزت نفس ایجاد نمی کند، اما این ویژگی ها به خاطر شیوه واکنش دیگران به ظاهر آنها ایجاد می شود.
کسانی که زیبا هستند معمولاً «خوب» هم تصور می شوند اما جذابیت با چند فرض منفی هم همراه است. به عنوان مثال زنهای زیبا گاهی مغرور و مادی تصور می شوند . همچنین مردان خوش تیپ کاندیدای سیاسی بیشتر احتمال دارد انتخاب شوند تا مردان غیر جذاب، اما جذابیت ظاهر یک زن کاندیدا کمکی به انتخاب او نمی کند احتمالاً 《خیلی زن بودن》
برای کسی در پست های قضایی و حقوقی، با اجرایی نامناسب فرض می شود، هرچند اخیلی مرد بودن مانعی ندارد. چه چیزهایی دقیقاً جذابیت را تشکیل میدهند؟داوری درباره جذابیت کسی ممکن است با داوریهای دیگران به خوبی انطباق نداشته باشد،

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *