قمار بازی بیمارگون

اگرچه قماربازی بیمارگون مواد شیمیایی اعتیاد آور را شامل نمی شود ولی خیلی ها به دلیل عوامل شخصیت که قماربازی اجباری را توصیف میکنند آن را اختلال اعتیادآور می دانند مانند اختلالات سوء مصرف مواد قمار بازی بیمارگون رفتاری را شامل می شود که توسط منافع کوتاه مدت با وجود اختلال بلندمدت در زندگی فرد حفظ می شود. بین قماربازی بیمارگون و اختلالات سوء مصرف الکل و اختلالات شخصیت همزمانی زیادی وجود دارد ۰ قماربازی بیمارگون که به «قمار بازی اجباری» یا اختلال قماربازی نیز معروف است اختلالی تدریجی است که با از دست دادن مداوم یا متناوب کنترل بر قماربازی اشتغال ذهنی به قماربازی و به دست آوردن پول برای قماربازی و ادامه قماربازی با وجود عواقب ناخوشایند مشخص میشود ملاکهای بَرای اختلال قماربازی ۱)رفتار قماربازی مشکل آفرین مداوم و مکرر که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر میشود به صورتی که فرد چهار یا تعداد بیشتری از موارد زیر را ظرف مدت ۱۲ ماه آشکار می سازد. ۱. نیاز به قماربازی با مقدار بیشتر پول برای دستیابی به برانگیختگی دلخواه ۲.وقتی سعی میکند قماربازی را کاهش دهد یا متوقف کند بی قرار و تحریک پذیر است. ۳.اقدامات ناموفق مکرری برای کنترل کردن کاهش دادن یا متوقف کردن قمار بازی انجام داده است. ۴.اغلب دلمشغول قمار بازی است. (مثلاً افکار مداومی درباره مرور ذهنی تجربیات قماربازی گذشته دارد، آوانس دادن یا برنامه ریزی کردن برای قمار بعدی فکر کردن به راه هایی برای به دست آوردن. پول که با آن قمار بازی کند) ۵.اغلب وقتی احساس پریشانی میکند (مثل احساس ،عجز گناه اضطراب افسردگی) قماربازی می کند. ۶.بعد از باختن پول در قماربازی، اغلب روز دیگر برای تلافی برمی گردد ( وصول کردن باختها)۷. برای مخفی کردن میزان درگیری در قماربازی، دروغ میگوید. ۸.رابطه شغل یا فرصت تحصیلی یا شغلی مهمی را به خاطر قماربازی به مخاطره انداخته یا از دست. داده است. ۹ برای تأمین پول جهت بر طرف کردن موقعیتهای مالی بسیارید که در اثر قماربازی ایجاد شده اند، به دیگران متوسل میشود. برآوردها، تعداد قماربازان بیمارگون را در سرتاسر دنیا بین ۱ تا ۲ درصد جمعیت بزرگسال تعیین کرده اند به نظر میرسد که مردان و زنان هر دو نسبت به قماربازی بیمارگون آسیب پذیر هستند با این حال، این میزان در خرده جمعیت ها تفاوت دارد؟ برای مثال در برخی جمعیت های پرخطر مانند الکلی ها، این میزان بالاتر است. به نظر می رسد که قماربازی بیمارگون الگوی آموخته شده ای است که در برابر خاموشی بسیار مقاوم است چند تحقیق حکایت دارند که کنترل بر ،قمار بازی با مدت و فراوانی بازی ارتباط دارد. با این حال خیلی از افرادی که قماربازان بیمارگون میشوند، اولین بار که قماربازی کنند مقدار زیادی پول برنده میشوند؛ فقط شانس حکم میکند که درصد خاصی از افراد چنین بخت و اقبال مقدماتی داشته باشند تقویتی که فرد در طول این مرحله مقدماتی دریافت میکند عامل مهمی در قمار بازی بیمارگون بعدی است چون هر کسی احتمال دارد که هر از گاهی برنده شود، اصول تقویت متناوب قویترین برنامه تقویت برای شرطی سازی کنشگر می تواند قماربازی مداوم فرد معتاد را با وجود باخت های زیاد، توضیح دهد. با وجود آگاهی قماربازان اجباری از اینکه احتمال شکست آنها زیاد است و با وجود این واقعیت که به ندرت موفقیت اولیه آنها تکرار میشود حریصانه به قمار بازی ادامه می دهند. تحقیقات، قماربازان بیمارگون را به صورت آدمهای ،ناپخته سرکش، هیجان خواه، خرافاتی اصولاً ضد اجتماعی و وسواسی توصیف میکنند . پژوهش نشان می دهد که قماربازی بیمارگون اغلب با اختلالات دیگر مخصوصاً سوء مصرف مواد، نظیر وابستگی به الکل و کوکائین و اختلالات تکانه روی میدهد . آنهایی که سوء مصرف مواد همزمان مبتلا هستند معمولاً مشکلات قماربازی شدیدتر ی دارند. . علت های رفتار تکانشی در قمار بازی بیمارگون پیچیده هستند. چند پژوهش حکایت دارند که امکان دارد آسیب اولیه در شکل گیری قماربازی بیمارگون مشارکت داشته باشد . گرچه یادگیری بدون تردید در شکل گیری عوامل شخصیت زیربنای قماربازی «اجباری» نقش مهمی ایفا میکند اما پژوهش اخیر در زمینه مکانیزمهای مغزی که در انگیزش پاداش، و تصمیم گیری دخالت دارند نشان میدهند که این مکانیزم ها می توانند بر تکانشگری زیربنایی در شخصیت تأثیر داشته باشند این پژوهشگران اظهار داشته اند که رویدادهای عصبی – رشدی مهمی در طول نوجوانی در مناطق مغزی مرتبط با انگیزش و رفتار تکانشی، روی میدهند پژوهش جدید نیز حکایت دارد که عوامل ژنتیکی ممکن است در شکل گیری عادتهای قماربازی بیمارگون نقش داشته باشند . درمان قماربازی: درمان قماربازان بیمارگون شبیه درمان اختلالات اعتیاد آور دیگر است. گسترده ترین روش درمانی که برای قماربازان بیمارگون مورد استفاده قرار گرفته درمان شناختی – رفتاری تحت نظارت روانشناس است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *