اختلالات یادگیری خاص

/
رشد تا کافی که در اختلالات یادگیری یافت میشود اصطلاحی که به تأ…

عوامل علیتی در اوتیسم

/
علت یا علتهای دقیق اوتیسم معلوم نیست، اما اغلب پژوهشگران قبول دارند …

اختلالات تیک

/
تیک کشیدگی یا انقباض عضلانی مستمر و متناوبی است که معمولاً به…

افسردگی خطر بیماری آلزایمر را افزایش می دهد

/
به نظر می رسد که داشتن سابقه افسردگی، فرد را در معرض خطر بیشتر بیما…

عوامل علیتی در اختلالات اضطرابی

/
در توجیهات مربوط به اختلالات اضطرابی کودکی، بر   چند عامل علیتی تأک…

اختلال مازوخیسم جنسی

/
اصطلاح مازوخیسم  از نام رمان نویس اتریشی،لئوپولد وی.ساچر-مازو…

اختلال مبدل پوشی جنسی

/
اختلال مبدل پوشی جنسیتی یا رفتارهایی را تجربه میکنند که شدید و مکرر…

اختلال شخصیت وسواسی- جبری

/
کمالگرایی و نگرانی مفرط در مورد حفظ کردن نظم و کنترل افراد مبتلا…

اختلال شخصیت دوری جو

/
افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوری جو بازداری ،اجتماعی و درونگرایی…

اختلالات شخصیت

/
حداقل برخی صفات خاصی دارند که به قدری انعطاف پذیر و ناسازگارانه اند…