سوگ و سوگواری در کودکان

/
اصطلاحات سوگ سوگواری و داغدیدگی به واکنش‌های روانشناختی در بازم…

پیامدهای سوء رفتار جنسی

/
  آسیب پذیری نسبت به عوارض و پیامدهای سوء رفتار به نوع سوء رفتار، …

اختلالات روانی سالمندان

/
سالمندی دوره ای از چرخه زندگی با مسائل ویژه خود مانند وجود ا از دست د…

اختلالات خواب سالمندان

/
اختلالات خواب سالمندان در قیاس با جوان ترها مشکلات بیشتری در …

درمان افسردگی

/
درمان افسردگی می‌تواند شامل روش‌های مختلفی باشد که بر اساس نیازها و …

راهکارهای حفظ سلامت روان در دوران تنش‌های اجتماعی.

/
در دورانی که تنش‌های اجتماعی مانند جنگ و ناآرامی‌ها بر زندگی روز…

تئوری های مختلف در زمینه خیانت و بی فایی.

/
نظریه کنترل به اعتقاد گلاسر ، زوجها زندگی مشترکشان را با عشق شرو…

انواع خیانتهای زناشویی

/
در منابع علمی موجود بی وفایی و خیانتهای زناشویی دسته بندی شده است به طو…

تعاریف خیانت و بی وفایی

/
مهمترین فرض روابط عاشقانه ، منحصر به فرد بودن آن است، یعنی اع…

فارماکوکینتیک چگونه داروها توسط بدن مورد استفاده قرار میگیرند

/
  زمانی که سردرد داریم برای بهبود آن از آسپرین استفاده میکن…