خود بیمار انگاری

/
تقریبا ۷۵ درصد افرادی که قبلا مبتلا به خود بیمار انگاری تشخيص دا…

اختلال وحشتزدگی

/
برای اختلال وحشتزدگی ،فرد باید دچار حملات غیر منتظره مکرر شده باش…

اضطراب

/
بر خلاف ترس و وحشتزدگی ،اضطراب آمیزه پیچیده ای از هیجان های نا خوش…