درمان افسردگی

/
درمان افسردگی می‌تواند شامل روش‌های مختلفی باشد که بر اساس نیازها و …

اختلالات اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان

/
اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان در جامعه مدرن ،هیچ کس به طور …

درمان افسردگی

/
دارو درمانی:داروهای ضد افسردگی،تثبیت کننده خلق،و ضد روان پریشی در در…

انواع دیگر افسردگی

/
افسردگی ها تقریبا همیشه حاصل استرس اخیر هستند .ما در بخش های بع…

اختلال افسردگی مداوم

/
خلق افسرده در بخش عمده روز،به صورتی که با گزارش ذهنی یا مشاهده دیگران ،به مدت حداقل ۲ سال مشخص می شود