بایگانی برچسب برای: انقباض عضلانی

اختلالات تیک

/
تیک کشیدگی یا انقباض عضلانی مستمر و متناوبی است که معمولاً به…