بایگانی برچسب برای: اوتیسم

عوامل علیتی در اوتیسم

/
علت یا علتهای دقیق اوتیسم معلوم نیست، اما اغلب پژوهشگران قبول دارند …

تصویر بالینی در اختلال طیف اوتیسم

/
کودکان مبتلا به اوتیسم درجات مختلفی از اختلال و توانایی‌ها را نشا…

اختلال طیف اوتیسم

/
یکی از ناتوان کننده ترین اختلالات کودکی، اختلال اوتیستیک است …