بایگانی برچسب برای: باربیتورات

باربیتورات ها (داروهای آرامبخش)

/
بیش از صد سال است که داروهای آرامبخش قوی به نام باربیتورات ها برا…