بایگانی برچسب برای: تیک کشیدگی

اختلالات تیک

/
تیک کشیدگی یا انقباض عضلانی مستمر و متناوبی است که معمولاً به…