بایگانی برچسب برای: خیانت ،عاشقانه،اطفی ،جنسی

تعاریف خیانت و بی وفایی

/
مهمترین فرض روابط عاشقانه ، منحصر به فرد بودن آن است، یعنی اع…