بایگانی برچسب برای: عاطفی،متعهد،رابطه زناشویی

تعاریف خیانت و بی وفایی

/
مهمترین فرض روابط عاشقانه ، منحصر به فرد بودن آن است، یعنی اع…