بایگانی برچسب برای: نجات دهنده،پدر و مادری،خودشیفته ها

چرا جذب طرفهای غرق خود میشوم؟

/
معنای این که جذب طرفهای غرق خود میشوم چیست؟ اصلاً از اول چطور با یک…