بایگانی برچسب برای: گوشه گیری

افسردگی و اختلال دو قطبی کودکی

/
افسردگی کودکی، رفتارهایی مانند گوشه گیری گریه کردن ،اجتناب از تماس…