اختلال شخصیت وسواسی- جبری

کمالگرایی و نگرانی مفرط در مورد حفظ کردن نظم و کنترل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی – جبری را توصیف می.کنند اشتغال ذهنی آنها به حفظ کردن کنترل ذهنی و میان فردی، تا اندازه ای از طریق توجه دقیق به ،مقررات نظم و برنامه ها روی می دهد. آنها خیلی مراقب هستند در هر کاری که انجام میدهند اشتباه نکنند اما چون جزئیاتی که آنها بدان دلمشغولند اغلب پیش پا افتاده هستند از زمان به طور نامناسبی استفاده میکنند و در درک تصویر بزرگتر اوقات دشواری دارند . این کمالگرایی اغلب کاملا کژکار نیز هست زیرا می تواند باعث شود که آنها هرگز پروژه ها را کامل نکنند آنها همچنین بدون اینکه فعالیتهای اوقات فراغت داشته باشند. خود را وقف کار میکنند و به سختی میتوانند آرمیده باشند یا کاری را صرفاً به قصد تفریح انجام دهند. در سطح میان فردی به سختی میتوانند کارهایی را به دیگران واگذار کنند و خیلی خشک، لجوج و سرد هستند و این نحوه ای است که دیگران آنها را در نظر میگیرند. پژوهش نشان میدهد که خشکی و لجاجت همین طور اکراه در واگذاری کارها به دیگران شایع ترین و پایدارترین ویژگیهای اختلال شخصیت وسواسی هستند . اشاره به این نکته اهمیت دارد که افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی – جبری وسواس های فکری با تشریفات و سواسی واقعی که منبع اضطراب یا ناراحتی شدید در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی هستند .ندارند ،بلکه افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی – جبری نوعی سبک زندگی دارند که با وظیفه شناسی بیش از حد، انعطاف ناپذیری و کمال گرایی، اما بدون وجود تشریفات واقعی وسواس فکری یا عملی، مشخص می شود  .در واقع فقط در حدود ۲۰ درصد بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی تشخیص همایند اختلال وسواسی- جبری دارند ملاکهای – برای اختلال شخصیت وسواسی – جبری الگوی فراگیر دلمشغولی به نظم کمال گرایی و کنترل روانی و میان فردی به قیمت انعطاف پذیری، گشودگی، و کارآیی که در اوایل بزرگسالی شروع میشود و در زمینه های مختلف وجود دارد، به صورتی که با چهار (یا تعداد بیشتری از موارد زیر نمایان میشود. ا دلمشغول جزئیات مقررات نظم، سازمان دهی یا برنامه هاست تا حدی که نکته اصلی فعالیت از دست می رود کمال گرایی نشان میدهد که در کامل کردن تکلیف اختلال ایجاد میکند (مثلاً قادر نیست پروژه ای را به اتمام برساند، زیرا معیارهای بسیار سخت گیر او برآورده نشده اند. پیش از اندازه خود را وقف کار و بارآوری به استثنای فعالیتهای اوقات فراغت و روابط دوستی میکند که با نیازمندی اقتصادی واضح توجیه نمیشود. ۴ )در مورد مسایل اخلاقی، تهذیب اخلاقی یا ارزشها خیلی وظیفه شناس محتاط و انعطاف ناپذیر است. یا هویت فرهنگی یا مذهبی توجیه نمی شود ۵. قادر نیست چیزهای کهنه و بی ارزش را حتی وقتی آنها هیچ ارزش احساساتی ندارند، دور بریزد. ه مایل نیست تکالیف را به دیگران محول یا با دیگران همکاری کند. مگر اینکه آنها دقیقاً از شیوه او در انجام دادن کارها اطاعت کنند. شیوه خرج کردن تنگ نظرانه برای خود و دیگران دارد؛ پول به صورت چیزی در نظر گرفته میشود که باید برای بلایای آتی پس انداز شود. خشکی و لجاجت نشان میدهد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی – جبری بسیار کمال گرا هستند که به مشکلات جدی در کامل کردن پروژههای مختلف منجر می شود. آنها همچنین خود را پیش از اندازه وقف کار میکنند در مورد مسایل اخلاقی انعطاف ناپذیرند و در واگذار کردن کارها به دیگران مشکل دارند آنها در رابطه خود و دیگران نیز تنگ نظر هستند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *