نابهنجاری های جنسی

افراد مبتلایه نابهنجاریهای جنسی خیالپردازیهای تحریک جنسی مکرر و شدید، تمایلات جنسی، یا رفتارهایی دارند که به طور کلی شامل این موارد میشوند

(۱) اشیای غیرانسان،

(۲) رنج کشیدن یا تحقیر خویش یا همسر ،خویش یا

(۳) کودکان یا افراد ناراضی دیگر نابهنجاریهای جنسی مؤلفان و براستهای .

اول اینکه برخی نابهنجاریهای جنسی – مخصوصاً بچه بازی – در همه جا بیمارگون محسوب می شود، حتی اگر فرد بچه باز احساس ناراحتی نکند برای مثال فرد بچه بازی را در نظر بگیرید که مزاحم کودکان شده ولی احساس گناه نمی.کند. اغلب افراد معتقدند که چنین مردی اختلال. روانی دارد در گذشته بچه بازی حتی در غیاب ناراحتی تشخیص داده میشد مالش دوستی و عورت نمایی نیز چنین بوده اند که هر دو معمولاً افراد ناراضی را در اعمال جنسی شامل می شوند. چالش دوم این است که برخی از طبقات دیگر نابهنجاریهای جنسی، ممکن است با سلامت و خشنودی روان شناختی هماهنگ باشند برای مثال برخی مردانی که یادگار پا دارند از تمایل جنسی خود احساس راحتی کرده و حتی همسران راضی پیدا می کنند که با رضایت خاطر تسلیم خواسته های آنها میشوند در حالی که برخی دیگر احساس شرم و گناه قابل ملاحظه ای میکنند.  در گذشته، فقط یادگار پرستان پا که احساس شرم و گناه می کردند یا مشکلات دیگر در ارتباط با یادگار خود داشتند مبتلا به نابهنجاری جنسی تشخیص داده می شدند. بین نابهنجاریهای جنسی و اختلالات نابهنجاری جنسی است. نابهنجاریهای جنسی تمایلات جنسی غیر عادی هستند، اما نباید به فرد یا دیگران آسیب برسانند فقط در صورتی که آنها چنین آسیبی برسانند اختلالات نابهنجاری جنسی میشوند بنابراین یادگار پرستان ،پا نابهنجاری جنسی دارند، ولی فقط آنهایی که به خاطر تمایل جنسی خود ناراحت هستند اختلال نابهنجاری جنسی دارند. گرچه شکلهای خفیف این اختلالات احتمالاً در زندگی بسیاری از افراد بهنجار یافت می شوند ولی فردی که به نابهنجاری جنسی مبتلاست با تأکید بر اعمال یا اشیای مورد نظر و انحصاری بودن نسبی تمرکز جنسی اش مشخص میشود که بدون آن ,گاهی ارگاسم غیر ممکن است.
افراد مبتلا به نابهنجاریهای جنسی ممکن است تمایلی به تغییر دادن ترجیح جنسی خود آن داشته یا نداشته باشند چون تقریباً تمام این افراد مرد هستند واقعیتی که اشارات سبب شناسی را بعداً برد بررسی خواهیم کرد ما از ضمایر مردانه برای اشاره به آنها استفاده میکنیم با اینکه داده های مناسبی درباره میزان شیوع نابهنجاریهای جنسی وجود ندارد، تا اندازه ای به این علت که افراد مایل نیستند چنین رفتار منحرفی را بر ملا ،کنند . نابهنجاری جنسی : (۱) یادگارپرستی (۲) یادگارپرستی همراه با مبدل پوشی (۳) تماشاگری جنسی (۴) عورت ،نمایی (۵) سادیسم جنسی (۶) مازوخیسم جنسی، (۷) بچه بازی و (۸) مالش دوستی مالیدن خود به فرد ناراضی طبقۀ دیگری به نام نابهنجاریهای جنسی که به گونه ای دیگر مشخص نشده اند چند اختلال نادر مانند هرزه گویی تلفنی مرده پرستی (میل جنسی به اجساد حیوان خواهی میل جنسی به حیوانات) قطع عضو خواهی برانگیختگی و میل جنسی در مورد قطع عضو بدن) و مدفوع خواهی برانگیختگی جنسی نسبت به (مدفوع) را شامل می.شود با اینکه نابهنجاریهای جنسی اغلب با هم روی میدهند ما درباره هر یک از آنها به طور جداگانه بحث خواهیم کرد. به علاوه، مختلف بحث بچه بازی را تا قسمت بعدی که به بهره کشی جنسی مربوط میشود، به تعویق می اندازیم. اختلال یادگار پرستی در یادگار پرستی ، فرد خیالپردازی ها امیال و رفتارهای مکرر تحریک کننده جنسی دارد که استفاده از شیء بیجان .

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *